Sterylizacja i kastracja

Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących w 2023 roku.

Szanowni mieszkańcy,

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572), Uchwałą nr XL/637/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 marca 2023 r., określiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2023 r.

Program obejmuje m.in. zabiegi sterylizacji lub kastracji wyłącznie kotów wolno żyjących. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są w 100% finansowane ze środków budżetu gminy.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii Wojciech Pilawski prowadzący Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Lęborku przy ulicy Mściwoja II 12/1.

Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego zgłoszenia zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy przez osobę sprawującą opiekę lub dokarmiającą kota wolno żyjącego, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zgłoszenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Opiekun kota wolno żyjącego dowozi kota wolno żyjącego do Gabinetu Weterynaryjnego oraz po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z w/w Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Nabór wniosków na sterylizację i kastrację rozpoczyna się od dnia 27 kwietnia 2023 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 598 612 428 wew. 31.


Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących w 2022 roku.

Szanowni mieszkańcy,

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572), Uchwałą nr XLIV/492/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2022 r., określiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2022 r.

Program obejmuje m.in. zabiegi sterylizacji lub kastracji wyłącznie kotów wolno żyjących. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są w 100% finansowane ze środków budżetu gminy.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii Wojciech Pilawski prowadzący Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Lęborku przy ulicy Mściwoja II 12/1.

Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego zgłoszenia zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy przez osobę sprawującą opiekę lub dokarmiającą kota wolno żyjącego, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zgłoszenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Opiekun kota wolno żyjącego dowozi kota wolno żyjącego do Gabinetu Weterynaryjnego oraz po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z w/w Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Nabór wniosków na sterylizację i kastrację   rozpoczyna się od dnia 6 maja 2022 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 598 612 428 wew. 31.

 


 

Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących w 2021 roku.

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska,

Rada Gminy W Nowej Wsi Lęborskiej wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) określiła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.”.

Program obejmuje między innymi sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Na podstawie zawartej umowy z Gminą Nowa Wieś Lęborska, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii Mirosław Frączek, prowadzący Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Lęborku, przy ulicy Czołgistów 6A.

Lekarz weterynarii będzie realizował usługę na podstawie potwierdzonego zgłoszenia zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, odebranego z urzędu gminy (pokój nr 3) przez osobę zgłaszającą koty wolno żyjące, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zgłoszenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu. Osoba zgłaszająca kota/y wolno żyjące, po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z gabinetu weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Wniosek na sterylizację i kastrację.