Wilki

W związku z wzrostem liczby doniesień dotyczących pojawiania się wilków w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich przekazujemy wytyczne, w tym wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które mają na celu przybliżenie wiedzy, jak postępować w sytuacji spotkania tych zwierząt w lesie lub pojawienia się ich na terenach zamieszkałych. 

Pamiętajmy, że wilki jako dzikie zwierzęta unikają spotkań z człowiekiem, szukając spokojnych miejsc na odpoczynek i wychowanie młodych w dużych kompleksach leśnych. Jednak poszukując pokarmu mogą znaleźć się w pobliżu siedzib ludzkich lub innych miejsc naszej aktywności, a postępowanie człowieka może powodować narastanie konfliktów.


Jeżeli mieszkamy na skraju kompleksu leśnego, spacerujemy po lesie jako turyści lub w ramach czynności zawodowych w stosunku do wilków i innych dzikich zwierząt należy przestrzegać następujących zasad:

  • nigdy nie dokarmiać wilków,
  • zapewniać właściwą opiekę nad domowymi psami, zwłaszcza podczas spacerów po lesie, poprzez prowadzenie ich na smyczy,
  • przetrzymywać odpady spożywcze w szczelnych, zamykanych pojemnikach, dotyczy to w szczególności odpadów mięsa i wędlin, które mogą zwabiać drapieżniki,
  • nie pozostawiać resztek jedzenia w lesie, w koszach na parkingach leśnych, aby zwierzęta nie postrzegały ludzi jako dostarczycieli pokarmu.
  • zawiadomić o zdarzeniu Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku i urząd gminy.


Kontakt z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w godzinach pracy urzędu: 7:30-16:00 w poniedziałki; wtorki, środy i czwartki 7:30-15:30 oraz 7:30-15:00 w piątki z inspektorem ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej - nr tel. 598 612 428 wew. 31 lub adres e-mail: ugnwl@nwl.pl. Po godzinach pracy urzędu należy kontaktować się bezpośrednio z Policją lub z firmą Ośrodek Tresury Psów Hotel i Schronisko dla Psów – “BAJER” Sławomir Twardziak, tel.: 503 784 107.

Wilki grafika