Zwierzęta z wypadku

Co warto wiedzieć:
1. Procedura postępowania z rannym zwierzęciem jest skomplikowana i czasochłonna, a nawet wymagająca uzyskania decyzji w przypadku zwierząt objętych ochroną gatunkową.
2. Za posprzątanie martwego zwierzęcia odpowiedzialny jest zarządca drogi.
3. Będąc świadkiem/uczestnikiem wypadku drogowego z udziałem zwierząt trzeba poczekać na przyjazd policji, którą należy niezwłocznie zawiadomić. 
4. W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym zwierzyna została zabita - tylko wyznaczone osoby mogą zabrać zabite w wypadku zwierzę. Jeśli potrącone zwierzę leży w pasie drogowym, to uprzątnięcie oraz utylizacja jest obowiązkiem zarządcy pasa drogowego. Natomiast jeśli poza pasem drogowym – to obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której to zwierzę leży.
5. Jeśli chodzi o martwe zwierzęta znajdowane na terenie gminy, to gmina „zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania […] W każdym konkretnym przypadku gmina jest obowiązana do zajęcia się zwłokami zwierząt łownych i ich unieszkodliwiania”.
6. W wyniku kolizji drogowej trudniejszą sytuacją jest przypadek, gdy zwierzę żyje, a jego obrażenia są bardzo ciężkie. Osoby, które mogą podjąć decyzję, jak w tej sytuacji postąpić są wyraźnie określone w Ustawie o ochronie zwierząt. Bardzo często wiąże się to z koniecznością uśmiercenia zwierzęcia, jeśli nie ma szans na jego uratowanie. Taka osoba powinna jak najszybciej skrócić cierpienie zwierzęcia potrąconego w wypadku. Jeżeli jest możliwość szybkiego sprowadzenia weterynarza, to należy to zrobić. On decyduje, czy zwierzęciu można pomóc, czy skrócić jego cierpienie przez uśpienie. Jeżeli weterynarz nie może przyjechać, to decyzję może podjąć funkcjonariusz jednej z służb wskazanych w ustawie o ochronie zwierząt. To nieprzyjemne zadanie wykonać może także myśliwy posiadający uprawnienia do polowania na terenie, gdzie doszło do kolizji.

Prawidłowa kolejność postępowania.
Dzwonimy do zarządcy drogi, na której doszło do kolizji drogowej. 
W przypadku kolizji na drodze gminnej kontaktujemy się z Urzędem Gminy Nowa Wieś Lęborska w godzinach 7:30-16:00 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki; 7:30-15:30 oraz 7:30-15:00 w piątki z pracownikiem ds. produkcji zwierzęcej i roślinnej, tel. 59 861 24 28 wew. 31. Poza godzinami pracy Urzędu Gminy należy zadzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 lub na policję.