Schronisko

Uciekło Ci zwierzę?
Chcesz adoptować zwierzę?

Sprawdź na stronie schroniska

Na rok 2024 Gmina Nowa Wieś Lęborska zawarła umowę z Ośrodkiem tresury psów "BAJER" Sławomir Twardziak:

Małoszyce 1C
84-342 Małoszyce
tel. 508 900 899 lub 508 360 305,

w której przedmiocie jest:

 • odławianie oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • udzielanie pomocy zwierzętom pozostającym bez opieki,
 • zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń losowych (w tym drogowych) z udziałem dzikich zwierząt.

Na rok 2023 Gmina Nowa Wieś Lęborska zawarła umowę z Ośrodkiem tresury psów "BAJER" Sławomir Twardziak:

Małoszyce 1C
84-342 Małoszyce
tel. 508 900 899 lub 508 360 305,

w której przedmiocie jest:

 • odławianie oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • udzielanie pomocy zwierzętom pozostającym bez opieki,
 • zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń losowych (w tym drogowych) z udziałem dzikich zwierząt.

Utworzono: 03-01-2022

Na rok 2022 Gmina Nowa Wieś Lęborska zawarła umowę z Ośrodkiem tresury psów "BAJER" Sławomir Twardziak:

Małoszyce 1C
84-342 Małoszyce
tel. 508 900 899 lub 508 360 305,

w której przedmiocie jest:

 • odławianie oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • udzielanie pomocy zwierzętom pozostającym bez opieki,
 • zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń losowych (w tym drogowych) z udziałem dzikich zwierząt.

Na rok 2021 Gmina Nowa Wieś Lęborska zawarła umowę z Ośrodkiem tresury psów "BAJER" Sławomir Twardziak:

Małoszyce 1C
84-342 Małoszyce
tel. 508 900 899 lub 508 360 305,

w której przedmiocie jest:

 • odławianie oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 • udzielanie pomocy zwierzętom pozostającym bez opieki,
 • zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń losowych (w tym drogowych) z udziałem dzikich zwierząt.