Komunikaty

Komunikat w sprawie identyfikatorów deklaracji CEEB

Utworzono: 25-10-2022

Szanowni Państwo,
18.10.2022 r. z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uruchomiliśmy wysyłkę mailową unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu.

Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl.

Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego adresu, jest korespondencją oficjalną, pochodzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi "Sprawdź swoją deklarację". Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją deklarację mogą również bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify [1].

Błąd systemu aplikacji CEEB sprawił, że część adresatów otrzymała wiele razy tę samą wiadomość, która powinna trafić na ich skrzynki tylko raz. Uprzejmie przepraszamy za tę sytuację i ewentualne niedogodności.

Prowadzimy intensywne prace, które przywrócą pełną funkcjonalność systemu. W związku z tym mogą występować chwilowe trudności w dostępie do aplikacji, w tym również funkcjonalności "Sprawdź swoją deklarację".

Z poważaniem,
Zespół CEEB

https://CEEB.gov.pl/


Właścicielu i zarządco nieruchomości: po 30 czerwca wciąż składamy deklaracje do CEEB

Utworzono: 30-06-2022

Mija ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu  deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB.

Przypominamy, w  jaki sposób można złożyć deklarację?

1)    w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

2)    w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Już tylko miesiąc na złożenie deklaracji CEEB!

Utworzono: 01-06-2022

Na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) pozostał miesiąc!
Termin upływa 30 czerwca 2022 roku.
Złożenie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE!

Pisaliśmy o tym. Więcej informacji.


Utworzono: 12-05-2022

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw!

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina, że do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy mieszkaniec, właściciel budynku posiadający zainstalowane źródło ciepła (przyłącze do sieci ciepłowniczej, kocioł c.o., kocioł gazowy, kominek, koza, piecokuchnię itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać online 
lub tradycyjnie – za pośrednictwem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (Formularz A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niezamieszkałych (Formularz B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji online oraz przykładowe deklaracje poprawnie wypełnione dla budynków zamieszkałych (Formularz A) i niezamieszkałych (Formularz B).

TERMINY:

  • 14 dni (licząc od 1 lipca 2021 r.) – dla nowo wybudowanych budynków
  • 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) – dla obiektów już istniejących.

CEL:
Złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje pozwolą na opracowanie bazy danych jako skutecznego narzędzia wspierającego wymianę starych – nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, a w efekcie skuteczną walkę ze smogiem.

SANKCJE:
Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.