Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

ODBIÓR odpadów rozpoczyna się od godz. 6.00 rano, odpady przed posesję można wystawić jeden dzień przed terminem wywozu. Niewystawienie pojemników/worków spowoduje, iż firma wywozowa nie odbierze odpadów.

Kolejne worki do segregacji będą dostarczane do mieszkańców przez firmę wywozową przy odbiorze worków pełnych. W przypadku niezostawienia worków pustych przez firmę, po nowy worek można zgłosić się do urzędu gminy, pok. 9.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, właściciele nieruchomości są zobowiązaniu do wystawienia pojemników/worków z odpadami komunalnymi przed bramę posesji lub w miejsce  umożliwiające bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW przez mieszkańców, w szczególności powtarzające się przypadki złego umieszczania odpadów komunalnych: tj. ziemia- w workach na odpady BIO, materiały budowlane (gruz, płytki) w pojemnikach na odpady zmieszane/czarne worki, itp., MA ZNACZĄCY wpływ na wagę tych odpadów i PROWADZI DO ZWIĘKSZENIA, W PRZYSZŁOŚCI, STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE !!! 

Źle posegregowane odpady będą skutkować brakiem odbioru odpadów.
Stwierdzenie, że odpady komunalne są zbierane niezgodnie z zadeklarowanym sposobem zbierania odpadów komunalnych tzn. w odpadach komunalnych zmieszanych wystąpi objętościowo więcej niż 20% odpadów, które powinny być zbierane selektywnie, przedsiębiorca odbierający odpady sporządzi dokumentację fotograficzną, którą przekaże do urzędu gminy celem wszczęcia postępowania podatkowego.

W celu powstrzymania niewłaściwego segregowania odpadów komunalnych przypominamy jak właściwie segregować odpady.

Przejdź do góry strony