Edycja 2022

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie się ubiegać o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usunięcie wyrobów zawierających azbest z w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Termin składania wniosków: do 24 października 2022 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska określa Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Nr W-112/2022 z dnia 30 września 2022 roku.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2022 i/albo do 15.11.2023 roku, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.

Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 9 lub pod nr tel.: 598 612 428 w.23.

Wzór wniosku, wzór umowy oraz Zarządzenie Wójta Gminy do pobrania poniżej lub w pok. 9 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.