Dokarmianie

INFORMACJA NA TEMAT KARMY PRZEZNACZONEJ NA DOKARMIANIE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH W 2023/2024 ROKU

Utworzono: 27-10-2023

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż zakupiono ok. 760 kg karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Każde sołectwo otrzyma ok. 30 kg karmy na dokarmienie zwierząt. Karma wydawana będzie przez sołtysów poszczególnych sołectw. Opiekunowie kotów wolno żyjących (osoby, które zgłosiły koty wolno żyjące do zabiegów sterylizacji lub kastracji) w poszczególnych sołectwach mogą zgłaszać się do sołtysów po odbiór karmy.


Utworzono: 30-11-2022

INFORMACJA NA TEMAT KARMY PRZEZNACZONEJ NA DOKARMIANIE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH W 2022/2023 ROKU

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje, iż zakupiono ok. 280 kg karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Każde sołectwo otrzyma ok. 13 kg karmy na dokarmienie kotów wolno żyjących w sezonie zimowym 2022/2023 r. 
Karma wydawana będzie przez sołtysów poszczególnych sołectw.
Opiekunowie kotów wolno żyjących (osoby, które zgłosiły koty wolno żyjące do zabiegów sterylizacji lub kastracji w latach 2020-2022) w poszczególnych sołectwach mogą zgłaszać się do sołtysów po odbiór karmy.


INFORMACJA NA TEMAT KARMY PRZEZNACZONEJ NA DOKARMIANIE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH W 2022 ROKU

Wójt Gminy Nowa Wieś  Lęborska informuje, iż zakupiono ok. 170 kg karmy dla kotów wolnożyjących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Każde sołectwo otrzyma ok. 8 kg karmy na dokarmienie kotów wolnożyjących w sezonie zimowym 2021/2022.
Karma wydawana będzie przez sołtysów poszczególnych sołectw. 
Osoby sprawujące opiekę nad kotami wolnożyjącymi w poszczególnych sołectwach, mogą zgłaszać się do sołtysów po odbiór karmy.


200 KG KARMY DLA BEZDOMNYCH KOTÓW  W 2021

W ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zakupiliśmy, zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, ok. 200 kg pożywienia dla wolnożyjących na terenie gminy kotów.

Tym sposobem do każdego sołectwa na okres zimowy trafi po 8 kg karmy. Pożywienie jest już wydawane sołtysom.

Prosimy osoby bezpośrednio opiekujące się bezdomnymi zwierzętami o zgłaszanie się po odbiór karmy do sołtysów.

Grafika 1: Dokarmianie