Dokarmianie

INFORMACJA NA TEMAT KARMY PRZEZNACZONEJ NA DOKARMIANIE KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH W 2022 ROKU

Wójt Gminy Nowa Wieś  Lęborska informuje, iż zakupiono ok. 170 kg karmy dla kotów wolnożyjących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Każde sołectwo otrzyma ok. 8 kg karmy na dokarmienie kotów wolnożyjących w sezonie zimowym 2021/2022.
Karma wydawana będzie przez sołtysów poszczególnych sołectw. 
Osoby sprawujące opiekę nad kotami wolnożyjącymi w poszczególnych sołectwach, mogą zgłaszać się do sołtysów po odbiór karmy.


200 KG KARMY DLA BEZDOMNYCH KOTÓW  W 2021

W ramach gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zakupiliśmy, zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, ok. 200 kg pożywienia dla wolnożyjących na terenie gminy kotów.

Tym sposobem do każdego sołectwa na okres zimowy trafi po 8 kg karmy. Pożywienie jest już wydawane sołtysom.

Prosimy osoby bezpośrednio opiekujące się bezdomnymi zwierzętami o zgłaszanie się po odbiór karmy do sołtysów.

Grafika 1: Dokarmianie