Czyste powietrze w liczbach

Kompilacja logotypów programu

Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • złożone wnioski o dofinansowanie: 540
 • zrealizowane przedsięwzięcia: 321
 • kwota wypłaconych dotacji: 5 222 261,94 zł

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.03.2024 r.


Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • złożone wnioski o dofinansowanie: 496
 • zrealizowane przedsięwzięcia: 301
 • kwota wypłaconych dotacji: 4 602 435,44

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.12.2023 r.


Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • złożone wnioski o dofinansowanie: 459
 • zrealizowane przedsięwzięcia: 283
 • kwota wypłaconych dotacji: 4 056 957,22

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 30.09.2023 r.


Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • złożone wnioski o dofinansowanie: 434
 • zrealizowane przedsięwzięcia: 271
 • kwota wypłaconych dotacji: 3796911,79 zł

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 30.06.2023 r.


Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • złożone wnioski o dofinansowanie: 402
 • zrealizowane przedsięwzięcia: 245
 • kwota wypłaconych dotacji: 3 203 054,26 zł

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.03.2023 r.


Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

    złożone wnioski o dofinansowanie: 376

    zrealizowane przedsięwzięcia: 217

    kwota wypłaconych dotacji: 2 765 800,98 zł

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 31.12.2022 r.


Program „Czyste Powietrze” w liczbach na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

 • złożone wnioski o dofinansowanie: 357
 • zrealizowane przedsięwzięcia: 190
 • kwota wypłaconych dotacji: 2 332 599,66 zł

Dane pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stan na 30.09.2022 r.