Rodziny pszczele

Mając na uwadze zbliżający się okres sezonu pasiecznego i w związku z tym zagrożenia dla rodzin pszczelich, zwracamy się z prośbą, apelujemy i przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. Dlatego też osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, muszą mieć świadomość ryzyka zatrucia pszczół i bezwzględnie przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad stosowania środków ochrony roślin.

Dla przypomnienia:

 1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:
 • na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 • kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
 • na rośliny pokryte spadzią,
 • w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
 • na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
 1. Unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny.
 2. Stosować środki ochrony roślin, co najmniej 20 m od pasiek, przy prędkości wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającym 4 m/sekundę.
 3. Dobierać starannie porę wykonania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem (po oblocie pszczół).
 4. Wybierać preparaty selektywne (bezpieczne dla owadów pożytecznych), nietoksyczne dla pszczół, lub o krótkim okresie prewencji.
 5. Współpracować z pszczelarzami, w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.
 6. Informować o zabiegach ochronnych.
 7. Wykonywać zabiegi po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości.
 8. Ograniczać wykonywanie zabiegów ochronnych do pasów brzeżnych.
 9. Stosować dawki dzielone lub obniżone.
 10. Postępować ze środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.
 11. Nie zanieczyszczać wód.
 12. Przestrzegać przepisów prawnych.

Doceniając trudną pracę rolnika i mając na uwadze trudne warunki atmosferyczne, jakie w ostatnich latach nas dotykają, oraz, dążąc do dobrej atmosfery wśród mieszkańców na terenie gminy, prosimy o uwzględnienie i przestrzeganie w codziennej pracy powyższych zasad.

Grafika 1: Rodziny pszczele