Rekomendowany mistrz kominiarski

Lista rekomendowanych mistrzów kominiarskich do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska:

Usługi Kominiarskie Dariusz Wiński
Rzuski Las 6
76-220 Główczyce
tel. 660 405 377
e-mail: Usugi_Kominiarskie@wp.pl

Zakład Usług Kominiarskich "Pan Kominiarz" Marcin Herbasz
ul. Mireckiego 2/3
84-300 Lębork
tel. 600 111 501
e-mail: marcinkominiarz@wp.pl

Zakład Usług Kominiarskich Aleksander Stolicki
ul. Kwiatowa 33
84-353 Mosty
tel. 509 351 985

Zakład Kominiarski Eugeniusz Bobrucki
Smażyno, nr 13B

84-217 Linia
tel. 501 025 991

Usługowy Zakład Kominiarski Zygmunt Mejna
ul. Skoczylasa 14
84-300 Lębork
tel. 604 508 627

Fot. Pixbay.com

Grafika dekoracyjna. Kominiarz na dachu czyści komin. grafika