Edycja 2022

Na tle zieleni ogrodowej zamieszczone informacje o konkursie. Na dole zamieszczone logotypy organizatorów. grafika

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej zaprasza do udziału w konkursie „ŻYJMY ŁADNIEJ”, którego głównym celem jest propagowanie estetyzacji wsi.
Konkurs organizowany jest w kategoriach „posesja rolnicza” i „posesja nierolnicza”.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w terminie do 31 maja, podpisanej karty zgłoszenia (zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą brać w nim udziału osoby, które były uczestnikami konkursu w ostatnich trzech latach, tj. w latach 2019-2021).
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w załącznikach poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pok. nr 3.