Sprawdź, czy możesz skorzystać

Czy twój budynek jest domem jednorodzinnym?
Niestety, program Czyste Powietrze obejmuje dotacje wyłącznie dla domów jednorodzinnych. Lokale przeznaczone na działalność gospodarczą lub budynki posiadające ponad 2 lokale mieszkalne nie są dotowane.
Czy twój budynek jest budynkiem starszym (istniejący) czy jest dopiero w trakcie budowy?
Niestety, program Czyste Powietrze obejmuje wyłącznie domy istniejące, czyli takie które posiadają odbiór budowlany. Nie ma możliwości uzyskania dotacji na budynek będący dopiero w trakcie budowy.
Czy w budynku są pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej?
Niestety, program Czyste Powietrze obejmuje wyłącznie domy istniejące, czyli takie które posiadają odbiór budowlany. Nie ma możliwości uzyskania dotacji na budynek będący dopiero w trakcie budowy.
Czy powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej domu?
Niestety, program Czyste Powietrze nie obejmuje dotacją budynków, w których ponad 30% powierzchni przeznaczonych jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Czy w budynku znajdują się źródła ciepła spełniające wymagania programu (np. kocioł gazowy służący do ogrzewania budynku, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe z podajnikiem 5 klasy)
Niestety, program Czyste Powietrze nie obejmuje dotacją budynków, w których ponad 30% powierzchni przeznaczonych jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
Czy pozwolenie na budowę zostało uzyskane przed 31.12.2013?
Niestety, program Czyste Powietrze nie obejmuje dotacji dla budynków, które posiadają już źródło ciepła spełniające wymagania programu i uzyskały pozwolenie na budowę po roku 2013.
Twoja weryfikacja przebiegła pozytywnie.
Najprawdopodobniej możesz skorzystać z dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy i uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pracownikiem urzędu.


Odpowiedź jest wymagana.
Sprawdź inny budynek