PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym możemy pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, niezależnie od terminów odbioru wynikających z harmonogramów wywozu odpadów.

Z PSZOK mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, jeżeli uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieodpłatnie mieszkańcy gminy mogą także oddać na PSZOK: opony samochodowe, gruz ceglany i betonowy, lampy fluorescencyjne- świetlówki pochodzące z gospodarstwa domowego, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielogabarytowe.

Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Lęborska mogą ponadto dostarczyć odpłatnie odpady sanitarne (wanny, umywalki itp.), poremontowe i budowlane (okna, drzwi, papa, styropian itp.).

Do PSZOK nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zawierające azbest.

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku.
Adres: Czarnówko 34, 84-351 Czarnówko.

PSZOK jest czynny:
poniedziałek i piątek- od 7.00 do 16.00
wtorek, środa, czwartek i sobota- od 7.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 598 624 388, w godzinach od 7:00 do 15:00.