Dane statystyczne programu

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Nowa Wieś Lęborska. Stan na dzień 10.04.2024 roku:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 21
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 8
  • Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 149 285,57 zł

* Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana w ramach Programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Nowa Wieś Lęborska. Stan na dzień 16.12.2023 roku:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 11
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 4
  • Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 0

* Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana w ramach Programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Element dekoracyjny. Logo programu Ciepłe mieszkanie. grafika