Komunikat. Szkolenie teoretyczne w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Utworzono: 26-03-2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie teoretyczne w zakresie wymagań Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. L 303 z 18.11.2009) dla osób chcących przeprowadzać ubój zwierząt gospodarskich poza rzeźnią na użytek własny. Uczestnik szkolenia powinien mieć ukończone 18 lat.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o złożenie do dnia 30 kwietnia 2024 r. stosownego wniosku do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku. Przyjmowanie wniosków odbywa się w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w  godzinach 7.30 - 15.30.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem zaświadczenia o uczestnictwie w w/w szkoleniu należy wnieść opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Lęborka a potwierdzenie dokonania opłaty dołączyć do wniosku.

Przeprowadzenie szkolenia planuje się na miesiąc maj 2024 r. O dokładnym terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Wniosek do pobrania w załączniku.

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku