Edycja 2021. Dofinansowanie


Około 27 ton mniej azbestu w Gminie Nowa Wieś Lęborska dzięki dofinansowaniu w latach 2021-2022

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2021-2022 usunięto z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska 26,54 ton płyt cementowo-azbestowych. Dotacja przyznana została w ramach realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w latach 2021 – 2022” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/III-56.S/7123/2021/AZBEST-2021 z dnia 7 października 2021 roku.

Zadanie obejmowało 7 nieruchomości znajdujących się na terenie miejscowości: Chocielewko, Żelazkowo, Niebędzino, Wilkowo Nowowiejskie, Garczegorze, Mosty oraz Obliwice.
Z 4 nieruchomości zostały usunięte pokrycia dachowe z płyt azbestowych (łącznie 19,86 t), natomiast z 3 posesji usunięto płyty azbestowe zgromadzone luzem (6,68 t).

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych w kwocie 13.920,00 zł brutto  pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Usługę wykonała wybrana przez gminę w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim.