Komunikat w sprawie identyfikatorów deklaracji CEEB

Utworzono: 25-10-2022

Szanowni Państwo,
18.10.2022 r. z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uruchomiliśmy wysyłkę mailową unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu.

Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl.

Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego adresu, jest korespondencją oficjalną, pochodzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi "Sprawdź swoją deklarację". Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją deklarację mogą również bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify [1].

Błąd systemu aplikacji CEEB sprawił, że część adresatów otrzymała wiele razy tę samą wiadomość, która powinna trafić na ich skrzynki tylko raz. Uprzejmie przepraszamy za tę sytuację i ewentualne niedogodności.

Prowadzimy intensywne prace, które przywrócą pełną funkcjonalność systemu. W związku z tym mogą występować chwilowe trudności w dostępie do aplikacji, w tym również funkcjonalności "Sprawdź swoją deklarację".

Z poważaniem,
Zespół CEEB

Źródło: gunb.gov.pl

 

Element dekoracyjny. Znak graficzny do logowania do aplikacji CEEB. grafika