Zmieszane odpady komunalne tzw. resztkowe

Zmieszane odpady komunalne można wrzucać do pojemnika, który nie musi być specjalnie oznakowany

Do czarnego pojemnika wrzucamy:

 • odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, wędliny, ryby, kości, nabiał i jego przetwory, jaja)
 • tekstylia, buty (jeśli to możliwe przekaż innym do ponownego użytku) 
 • artykuły higieniczne (np. pieluchy jednorazowe, artykuły higieny osobistej)
 • fajans, porcelanę, potłuczone naczynia
 • papier mokry, tłusty
 • odchody zwierzęce i ściółkę dla zwierząt domowych
 • zwykłe żarówki
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • zabawki (pluszowe, gumowe)
 • wyroby skórzane i skóropodobne
 • duralex (np. szklanki, talerze)
 • żarówki zwykłe (wolframowe)
 • papier termiczny (np. paragony fiskalne) i faksowy
 • szkło żaroodporne i nietłukące
 • popiół

NIE WYRZUCAJ TU:

 • odpadów podlegających segregacji 
 • odpadów niebezpiecznych -> oddaj zgodnie z harmonogramem, PSZOK
 • odpadów wielkogabarytowych -> oddaj zgodnie z harmonogramem, PSZOK
 • odpadów budowlanych -> zagospodaruj we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK
 • odpadów samochodowych -> zagospodaruj we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

 • zużyte ubrania i obuwie można wrzucać do odpadów zmieszanych, zaleca się jednak korzystanie ze specjalnych pojemników na odzież