Szkło

Szkło można wrzucać do zielonego worka lub pojemnika

Do zielonego worka/ pojemnika wrzucamy:

 • puste opakowania szklane (bezbarwne i kolorowe) po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych, z gospodarstwa domowego
 • butelki i słoiki po napojach i żywności

NIE WYRZUCAJ TU:

 • szyb okiennych → odpady budowlane; we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK
 • kineskopów → we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK
 • naczyń nietłukących się i żaroodpornych → pozostałości po segregacji – pojemnik na odpady zmieszane
 • talerzy, porcelany, fajansu → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane
 • zwykłych żarówek → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane
 • świetlówek → odpady niebezpieczne, wg harmonogramu, PSZOK
 • szyby samochodowe →  we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK
 • reflektory samochodowe →  we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK
 • lustra duże w ramie → odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem, PSZOK   
 • lustra przyległe do ściany →odpady budowlane we własnym zakresie, odpłatnie na PSZOK 
 • lustra stłuczone → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane 

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

 • opakowania muszą być puste
 • opakowania muszą być pozbawione zakrętek, korków
 • opakowania nie muszą być czyste, nie musimy ich myć
 • do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe
 • papierowe etykiety mogą zostać na słoikach i butelkach