Papier

Papier można wrzucać do niebieskiego worka lub pojemnika

Do niebieskiego worka/ pojemnika wrzucamy:

 • papier gazetowy, pakowy, kredowy, kartony, czasopisma, książki, tektura
 • niewykorzystane tapety papierowe czyste (bez tynku i kleju)
 • wyroby papierowe (wytłoczki od jajek, puzzle)
 • torby papierowe
 • papier szkolny i biurowy

NIE WYRZUCAJ TU:

 • tetrapaków (np. kartonów po mleku, soku) → metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty
 • kalek technicznych i maszynowych → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane
 • papieru mokrego, ręczników papierowych → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane
 • papieru woskowego, zalaminowanego, zabrudzonego olejem lub smarem → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane
 • papieru termicznego (np. paragonów fiskalnych) i faksowego → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane
 • zużytych chusteczek → pozostałości po segregacji - pojemnik na odpady zmieszane

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ

 • usuń elementy metalowe i części plastikowe. Wyrzucaj opakowania papierowe i tekturowe bez zawartości i zgniecione.