Odpady niebezpieczne

Wystawiamy zgodnie z harmonogramem, we własnym zakresie wywozimy na PSZOK lub umieszczamy w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach:

  • baterie i akumulatory można oddać na PSZOK, 
  • baterie można dostarczyć do specjalnych pojemników wystawionych w wybranych placówkach handlowych oraz w urzędzie gminy
  • świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć (termometry)
  • tonery i tusze od drukarek i kserokopiarek
  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
  • środki ochrony roślin i owadobójcze oraz puste opakowania po nich
  • przeterminowane i niezużyte leki należy przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptece NOWOWIEJSKA w Nowej Wsi Lęborskiej lub innych aptekach na terenie Lęborka
  • odpady potencjalnie zakaźne  - odpady z badań stężenia cukru we krwi, odpady igieł do penów czy też ampułko – strzykawki można przekazać do specjalnych pojemników ustawionych w aptece NOWOWIEJSKA w Nowej Wsi Lęborskiej.