Odpady budowlane

WYWOZIMY WE WŁASNYM ZAKRESIE ODPŁATNIE NA PSZOK:

 • stolarka budowlana z PCV lub drewna (z szybami lub bez)
 • płyty gipsowe
 • materiały izolacyjne i dociepleniowe (nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych), np. wełna mineralna, wata szklana
 • styropian budowlany
 • panele winylowe i PCV np. siding
 • okładziny ścienne, sufitowe i podłogowe
 • kable z instalacji elektrycznych
 • worki z wapnem, cementem, kleje
 • papa
 • tynki, zaprawy, lepiki
 • gruz ceglany, betonowy
 • kafle, płyty karton-gips
 • usunięte tynki, tapety, okleiny
 • rynny, tralki, poręcze, części ścianek działowych

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bezpłatnie można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) odpad budowlany w postaci czystego gruzu (skute posadzki, cegły, pustaki, kafelki).
UWAGA!!!
Nie wystawiaj odpadów pod wiatę oraz przed posesję – nie zostaną one odebrane!