Bezpłatne elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt posiadających właścicieli w 2024 r.

Utworzono: 14-05-2024

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w 2024 roku finansuje w 100% akcję czipowania zwierząt tj. psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Mieszkaniec gminy, który posiada psa lub kota będzie mógł dokonać darmowego czipowania swoich zwierząt. Zabiegi znakowania zwierząt odbywają się w schronisku dla psów w Małoszycach (Małoszyce 1C) w każdą sobotę od godz. 9:00 do godz. 13:00. Przed przyjazdem należy skontaktować się ze schroniskiem, tel. 503-784-107 lub 508-360-305 w celu ustalenia dnia oraz godziny przyjazdu. Właściciel zwierzęcia powinien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz aktualną książeczkę szczepień swojego pupila.

Zarejestrowanie zaczipowanego zwierzęcia leży po stronie właściciela. Rejestracji indywidualnego numeru czip można dokonywać na stronach internetowych, np.:  
https://www.cbdzoe.pl
https://www.safe-animal.eu

Prawidłowo wprowadzone dane pozwolą na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to jedna z głównych metod zapobiegania ich bezdomności. Oznakowanie i rejestracja zwierzęcia to przejaw świadomej troski o najwierniejszego przyjaciela człowieka.