Edycja 2019

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - Edycja 2019

Około 79 ton mniej azbestu w Gminie Nowa Wieś Lęborska dzięki dofinansowaniu w latach 2019-2020

Informujemy, że 12 grudnia 2019 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w latach 2019-2020” przyznane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych skorzystało 17 nieruchomości. Dzięki przyznanej przez WFOŚiGW dotacji w kwocie 45 054,00 zł brutto usunięto łącznie 78,68 ton płyt cementowo-azbestowych.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się na terenie Gminie Nowa Wieś Lęborska po raz siódmy i trwała od listopada 2019 r. do listopada 2020 r. br. Obejmowała 17 nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Zadanie dotyczyło nieruchomości znajdujących się na terenie miejscowości: Lędziechowo, Dziechlino, Nowa Wieś Lęborska, Chocielewko, Niebędzino, Krępa Kaszubska, Czarnówko, Kębłowo Nowowiejskie oraz Karlikowo Lęborskie. Na 3 z tych posesji usunięto i przekazano do utylizacji także płyty azbestowe zgromadzone luzem w ilości 7,18 ton.


NABÓR WNIOSKÓW

Można składać wnioski o dotację na usuwanie azbestu w latach 2019-2020.
Kolejny raz za pośrednictwem Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej będzie można ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Termin składania wniosków: do 26 lipca 2019 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – szczegółowe zasady realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska określa Zarządzenie Nr W-43/2019 Wójta Gmin Nowa Wieś Lęborska z dnia 17.07.2019 roku (do pobrania poniżej).

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 r.

Gmina Nowa Wieś Lęborska wyłoni wykonawcę prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych. Wyłoniona firma zrealizuje zadania z tego zakresu we wskazanych nieruchomościach. Mieszkańcy będą musieli zorganizować sobie jedynie montaż nowego dachu. Zadanie nie obejmuje kosztów pokrycia nowego dachu.
Obecnie istnieje również możliwość usunięcia azbestu przez wykonawcę wybranego przez danego właściciela nieruchomości.

Więcej informacji w sprawie udziela p. Agnieszka Prokop, tel.: 598 612 428 w.31, pok. nr 3 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Wzór wniosku oraz Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska do pobrania poniżej.