Rok 2016

 

PODPISALIŚMY UMOWĘ DOTACJI

Informujemy, że w miesiącu październiku 2016 roku Gmina Nowa Wieś Lęborska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji dofinansowania zadania pn. „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2016) Dotacja wynosi 19.620,00 zł , przy planowanym koszcie kwalifikowanym 85.297,00 zł. i została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2016”. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła, poprzez:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),
b) ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem za pomocą instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na potrzeby wytwarzania c.w.u. dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, które do dnia 13 maja br. złożyły wnioski o dofinansowanie.
Do tut. urzędu wpłynęło 7 wniosków, podpisano 7 umów na dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Zadanie wykonało 5 właścicieli nieruchomości z miejscowości: Nowa Wieś Lęborska, Pogorzelice, Czarnówko, Wilkowo Nowowiejskie i Chocielewko.

UBIEGAMY SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła, poprzez:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),
b) ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem za pomocą instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na potrzeby wytwarzania c.w.u.
Dotacja będzie pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dalej Fundusz), którą zamierzamy pozyskać uczestnicząc w konkursie pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” w związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane. Wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy w roku 2016 zamierzają modernizować źródła ciepła proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z wypełnionym wnioskiem o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania „Czyste powietrze Gminy Nowa Wieś Lęborska”. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż:
1) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub biomasą:
a) 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) pompy ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,
3) kolektory słoneczne:
a) 6 000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
b) 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny.
Łączna kwota dofinansowania o jaką może wnioskować Gmina ze środków Funduszu na realizację zadań zgłoszonych
w ramach niniejszego konkursu, nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 5 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz. W przypadku odmowy udzielenia dotacji przez Fundusz dotacje nie będą udzielane ze środków budżetu Gminy. Wniosek, o którym mowa wyżej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2016 roku. Informacji w sprawie można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel: (59) 861 24 28 w.31 bądź na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl.
Wzór wniosku dostępny jest w pok. 3 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie internetowej: www.bip.nwl.pl lub www.nwl.pl