„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska

Utworzono: 27-10-2023

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 10 listopada 2023 r. (piątek) w godzinach 7:30 – 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, w pokoju numer 116. 

Podczas spotkania osoby zainteresowane będą mogły indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinasowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 598 612 428 wew. 21 - Katarzyna Keidrowska – pracownik urzędu gminy odpowiedzialny za realizację programu "Czyste Powietrze". 

Szczegółowa informacja dotycząca składania wniosków.