Program sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących

Utworzono: 14-06-2024

Zachęcamy Społecznych Opiekunów Kotów wolno żyjących do udziału w akcji kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Gmina Nowa Wieś Lęborska realizuje program sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących mający na celu upowszechnienie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u kotów wolno żyjących. Do końca trwania akcji (lub wyczerpania środków finansowych) Opiekun społeczny kotów wolno żyjących z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska może zgłosić sterylizację/kastrację kota wolno żyjącego. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów dla kotów wolno żyjących z terenu gminy Nowa Wieś Lęborska. Po rozpatrzeniu wniosku Opiekun społeczny kotów otrzyma skierowanie na  zabieg (ilość zabiegów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).  

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym:
lek. wet. Adelajda Wierzbicka
lek. wet. Tomasz Wierzbicki
ul. Kossaka 78
84-300 Lębork.

W ramach akcji i wykonania zabiegu kot wolno żyjący zostanie także trwale oznakowany. Kastracja/sterylizacja to jedno z ważniejszych działań zapobiegających bezdomności zwierząt. Należy pamiętać o tym, że opieka nad zwierzętami to także kontrola ich rozmnażania.

Nabór wniosków na sterylizację i kastrację rozpoczyna się od dnia 17 czerwca 2024 r. i trwać będzie do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Zapraszamy do kontaktu oraz wizyty w naszym urzędzie. 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem tel. 59 861 24 28, pokój nr 3.

Plakat promujący akcję.

Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr III/29/24 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 20 maja 2024 r. zmieniającej uchwałę nr LXXIV/759/24 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rok 2024.

1. Zabiegowi sterylizacji/kastracji podlegają koty wolno żyjące z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie przy udziale opiekunów społecznych kotów.

3. Miejscem wykonywania zabiegu sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących jest gabinet, z którym Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie miała zawartą umowę.

4. Opiekun społeczny chcący poddać koty wolno żyjące zabiegowi sterylizacji/kastracji obowiązany jest uzyskać skierowanie z Referatu Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Zabieg będzie wykonywany po wyłapaniu i doprowadzeniu zwierzęcia przez opiekuna społecznego do gabinetu, z którym Gmina Nowa Wieś Lęborska będzie miała zawartą umowę. Po wykonaniu zabiegu opiekun społeczny wypuści zwierzę w miejscu jego wcześniejszego pochwycenia.

5. Liczba zabiegów wymienionych w Programie będzie limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania w budżecie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

6. Gmina Nowa Wieś Lęborska pokrywa koszty sterylizacji/kastracji, natomiast nie pokrywa kosztów związanych z dostarczeniem i odbiorem zwierzęcia z gabinetu.

7. Warunkiem pokrycia kosztów sterylizacji/kastracji przez gminę będzie złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie przez opiekuna społecznego.

8 . Termin wykonywania zabiegu będzie ustalany przez opiekuna społecznego z gabinetem, z którym Gmina będzie miała podpisaną umowę.

9. Zabieg sterylizacji/kastracji będzie wykonywany przez lekarza weterynarii, który przed zabiegiem ustali możliwość jego wykonania poprzez określenie osiągniętej dojrzałości płciowej oraz stanu zdrowotnego kota.

10. Po wykonanym zabiegu sterylizacji/kastracji zarejestrowany opiekun społeczny zapewnia zwierzęciu opiekę i schronienie w miejscu jego bytowania.