Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Utworzono: 11-06-2024

Do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski jest prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej. Dane zebrane w badaniu pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzące chów/hodowlę świń.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się pod adresem: <link> oraz na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: <link>

Potwierdzenie tożsamości ankietera statystycznego można uzyskać na stronie <link> lub dzwoniąc na infolinię statystyczną (22 279 99 99; następnie wybrać wew. 7 i następnie 1 - badania ankietowe rolne).