Odbiór odpadów BIO w Rejonie 6 - Bąsewice, Tawęcino, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Obliwice

Utworzono: 04-11-2022

W związku z błędem w harmonogramie Rejonu 6 (Bąsewice, Tawęcino, Rekowo Lęborskie, Karlikowo Lęborskie, Obliwice) dotyczącym odbioru odpadów BIO, informujemy, iż zgodnie z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór odpadów BIO od listopada do marca odbywa się jeden raz w miesiącu.
Wobec powyższego odbiór BIO od mieszkańców Rejonu 6 odbędzie się tylko w dniu 24 listopada 2022 r.
W dniu 10 listopada 2022 r. odbioru NIE BĘDZIE.

Przypominamy zasady segregacji odpadów BIO:
Do brązowego pojemnika (worka) wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe np. obierki
 • przetwory mączne resztki jedzenie (bez mięsa, kości i nabiału)
 • fusy po kawie i herbacie
 • skorupki jaj
 • skoszona trawa, liście
 • kwiaty cięte i doniczkowe (bez ziemi)
 • pocięte gałęzie krzewów

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt, mięsa, ryb
 • nabiału i jego przetworów
 • olei, tłuszczy
 • odchodów zwierząt
 • popiołu, leków
 • ziemi i kamieni

 

Grafika dekoracyjna. grafika