Aktualności

2022-11-30

Karma dla wolnożyjących kotów

Karma wydawana będzie przez sołtysów poszczególnych sołectw. 

2022-11-22

Komunikat Wójta Gminy w zakresie czasowej zmiany pracy urzędu gminy

Zmiana w organizacji pracy urzędu obowiązuje od 28 listopada do 31 grudnia 2022 roku.

2022-11-18

Komunikat Wójta Gminy w zakresie czasowej zmiany pracy urzędu gminy

Zmiana w organizacji pracy urzędu obowiązuje od 21 listopada do 31 grudnia 2022 roku.

2022-11-08

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

Ankiety wypełniają posiadacze przydomowych kompostowników.